OM MJÖLKKRAFT

MjölkKraft är ett pedagogiskt verktyg som kan användas i skolans undervisning och som ett verktyg för ökat samarbete mellan skola och hem! Rent konkret är det en halv A4 på tvären, med fyra färdigtryckta rutor, som passar mjölkkartongens fyra sidor (gäller en-liters-förpackningar).

Dessa rutor fyller du som pedagog med något som behandlar aktuellt arbetsområde för klassen. Som exempel kan nämnas färger, former, multiplikationstabeller, ord och uttryck på moderna språk, enheter, mått och ren faktakunskap eller kanske frågor som rör likabehandling. Eller varför inte lägga in ett korsord om, säg, Allemansrätten? Innehållet är helt och hållet upp till dig som pedagog, men utgå gärna ifrån det arbete som är aktuellt för klassen. Utöver det kan innehållet alltid individanpassas efter varje enskild elevs unika behov!

Dessa mallar kan du sedan exempelvis ha som underlag i din egen undervisning eller skicka hem med eleverna (som bilaga till hembrevet?). Väl hemma hos eleven kan MjölkMallen tejpas runt mjölkpaketet eller annat tetra pak och då kan vuxna och barn göra läxorna tillsammans i lugn och ro vid middagsbordet. Vår erfarenhet säger att det framför allt är vid middagsbordet som föräldrar pratar med sina barn om vad som har hänt och vad de har lärt sig i skolan under dagen. Om läxan redan på ett naturligt sätt står vid middagsbordet, blir det ett tydligt inslag i familjernas vardag och föräldrar kan enkelt följa med i elevernas kunskapsutveckling och vara med och bidra till den!

 

OM OSS

Vi som skapat MjölkKraft heter Henri & Henrik. Henri är förskollärare och specialpedagog, Henrik är IKT-pedagog. Vi arbetar båda på Färila Skola, i Ljusdals kommun, i det vackra Hälsingska landskapet.

Vi har under höstterminen presenterat idén på vår egen arbetsplats. Idén togs emot väl och har redan implementerats i undervisningen i ett antal klasser. Responsen från elever, föräldrar och pedagoger har enbart varit positiv!

I december 2016 fick vårt projekt ett stipendium från Barn- och Utbildningsnämnden i Ljusdals kommun för att vidareutveckla idén. De pengarna har bland annat gått till att skapa och driva den här hemsidan. Tanken är att pedagoger ska helt gratis kunna ladda hem färdiga mallar att använda sig av i sin egen undervisning. Utöver det ska pedagoger kunna ladda upp egna mallar som andra kan ta del av. På så sätt sprids goda idéer vidare!

Förhoppningen med projektet är att skapa ett uppskattat, värdefullt och roligt verktyg för elever, föräldrar och pedagoger i hela Sverige! 

 


facebook instagram linkedin

Ideellt arbete driver denna sida!
kontakt@mjolkkraft.se

Ljusdals Kommun